Hem
Stäng X

Utdelningspolicy

Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till aktieägarna i Cassandra Oil är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov. Först då en långsiktig lönsamhet kan förutses, kommer utdelning till aktieägarna att kunna ske. Under de närmaste åren förväntas det inte ske någon aktieutdelning.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB