Hem
Stäng X

Certified Adviser

Cassandra Oil har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB i dess egenskap av godkänd rådgivare, så kallad Certified Adviser.

Mangold ansvarar som Certified Adviser för att Bolaget såväl initialt som kontinuerligt lever upp till First Norths regelverk.

Mangold är en fondkommissionär som erbjuder moderna finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. 

Mangolds verksamhet innefattar värdepappershandel, corporate finance, emissionstjänster, kapitalförvaltning och market making.

Läs mer om Mangold på www.mangold.se

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB