Hem
Stäng X

Cassandra stoppar handeln av aktien.

2019-09-13


Cassandra har under en tid fört diskussioner med olika intressenter, dels för försäljning av återvunnen olja från avfall men även för andra samarbetsformer.  

Cassandra för nu dialoger med några potentiella samarbetspartner, med vilka avtal om konfidentiell informationshantering tecknats. Dessa dialoger avser att leda till att Cassandra får en stark partner som delägare, och/eller erhåller stöd för finansiering i olika form för projekt som kan producera olja av volymer stora nog för att vara av intresse för petrokemiska företag och raffinaderier.

Cassandra Oil ABs styrelse har mot ovanstående bakgrund beslutat att tillsvidare stoppa handeln av aktien på Mangolds lista, då information om dessa potentiella samarbeten bedöms vara starkt kurspåverkande.

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB