Hem
Stäng X

Träff i Västerås 7 december

2017-12-08


Igår 9.30 samlades ca 75 personer inklusive personal, styrelse och ledning för en träff på Karlsgatan 2 i Västerås, där dagsläget, framtiden och försäkringsärendet stod i fokus. Projektet i Danmark samt miljötillståndet i Spanien fanns självklart också på agendan. Jan Jakobsson vidrörde ämnen som tex förändringar i EU-direktiv och hur REACH registreringen fungerar och när den behövs och inte. Efter Carolinas välkomnande inledde ordförande Finn Johnsson med att tala om utmaningarna efter den olyckliga branden och hur vi hanterar den finansiella situation som uppstått, följt av Vd, Anders Olsson som berättade om diverse aktiviteter på Cassandra Oil under det senaste halvåret då det inte funnits möjlighet till maskinbygge. Förutom affärsutveckling och finansiering har mycket fokus legat på konstruktion av den nya modellen CASO 600 som nu är färdigkonstruerad och snäppet vassare än den anläggning som brann upp. Daniel Pettersson och hans team har dessutom ägnat mycket tid åt att titta närmare på marknaden för kolpulvret vi får ut i CASO processen. Tester och studier i ämnet indikerar att Cassandras kolpulver är av högre kvalitet och därav högre värde än beräknat i Cassandras finansiella kalkyler. Anledningen till det högre värdet är framför allt storleken på partiklarna där CASO automatiskt producerar ett mer finkornigt kolpulver i den unika processen. Flemming Jörgensen berättade om sin erfarenhet av pyrolys och att Cassandra Oil är ett självklart val som partner av två anledningar: Den revolutionerande tekniken samt tilliten till bolaget och dess engagemang och envishet att lyckas.
Peter Näslund, Cassandra Oils bolagsjurist deltog i presentationspanelen och förklarade förloppet i stämningsprocessen mot LF och svarade på frågor.  
Då det förväntades många frågor efter presentationerna var det rejält med tid tillsatt för dessa.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB