Hem
Stäng X

VD-brev

2020-05-28

Först och främst hoppas jag att ni alla har hälsan i behåll. Det har varit en minst sagt ovanlig vår och COVID-19 har haft en effekt på våra liv på många olika sätt. I Sverige har näringslivet fortsatt mer än i resten av Europa, där i stort sett allt varit stängt i över två månader nu och resor fortfarande inte finns med i de flestas planering. Vi ser dock att vissa restriktioner börjar släppa nu och sakta men säkert kommer samhället att återgå till något mer normala förhållanden.

Danmark har öppnat gränserna igen för resenärer med arbetsintyg för och detta medför att vi nu kan återuppta där vi lämnade i mars.

Det har krävts en hel del planering med innovativa och ekonomiska lösningar för att nå till där vi nu står. Vi har påbörjat uppgraderingen av CASO-anläggning som flyttades från Spanien till Fredriksvaerk och diverse kringutrustning har beställts med leverans till siten inom några dagar.

Därefter fortsätter vi testkörningar och de planerade demonstrationerna som blivit framflyttade på grund av den pågående pandemin.  

Påbörjandet av byggandet av nästa anläggning, som kommer att monteras i Västerås, beräknas starta efter sommaren.  Som påföljd av denna ökade aktivitet kommer vi  att rekrytera både operatörer och montörer till Cassandra koncernen.

Cassandra har, liksom de flesta bolag drabbats negativt av pandemin då vissa projekt blivit försenade. För att säkra Cassandra-koncernens framtid och tillvarata aktieägarnas intressen på bästa sätt har vi, under de senaste månaderna, arbetat med en plan för framtiden. Därför genomför vi nu en omstrukturering av bolagen. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan i mitten av juni.

När det gäller CASO aktien så kommer information om var, och när handeln återupptas, att publiceras på hemsidan i god tid innan startdatum.

Som vi tidigare har informerat om finns ägarinnehav av aktier fortfarande listat hos Euro Clear.

Slutligen vill jag passa på att informera om årsstämman som kommer att hållas den 30 juni i Västerås. Kallelse och mer information angående detta kommer att publiceras bland annat på hemsidan www.cassandraoil.com

Med varma hälsningar

Anders Olsson, VD

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB