Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

2018-01-12

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget.

Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23.

För ytterligare information, kontakta Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, 
för offentliggörande den 12 januari 2018. 
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB