Hem
Stäng X

Kommuniké från bolagsstämma

2020-08-12

Kommuniké från bolagsstämma 2020

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 30 juni 2020 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2019. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper. Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2019.

För att läsa hela dokumentet klicka här

 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB