Hem
Stäng X

Konvertibler- sista dagen 15 mars

2021-03-08

Under 2019 genomförde Cassandra Oil AB (publ) en nyemission av konvertibler. Det var många av bolagets aktieägare som valde att teckna sådana konvertibler.

Enligt villkoren kan konvertering av lånen enbart ske den 1:a till och med den 15:e i den sista månaden varje kvartal. Då lånen förfaller den 5 juni 2021 är den sista möjligheten till konvertering den 15 mars 2021. Konverteringskursen motsvarar aktiernas kvotvärde; 0,50 kronor. Om innehavare av konvertibel är intresserad av att konvertera sitt lån måste man meddela sin bank innan den 15 mars.

Vid tillfället för nyemissionen av konvertibler handlades Cassandra Oils aktie (ISIN-nummer SE0001234923) på Mangoldlistan. Idag finns ingen handelsplattform, men bolaget har som målsättning att handeln ska återupptas på en svensk börs under 2021.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB