Hem
Stäng X

Webinarinspelning

2021-02-13

Tisdagen den 9 februari höll Cassandra Oil ett Webinar där Anders Olsson, VD i Cassandra Oil AB, Finn Johnsson bolagets Styrelseordföranden samt en ny samarbetspartner Matias Rojas, olje-industrialist och Dirk Noordegraaf, f.d. partner på SABIC Venture, medverkade som talare.

Finn hälsade samtliga välkomna i egenskap av Cassandras ordförande och tackade för uppskattat stöd av aktieägarna. Finn belyste ämnet Cirkulär Ekonomi, som Cassandra Oil har talat om i minst 5 år och som nu är aktuellt i allas medvetande. Finn gav exempel på nya skatter som kommer att införas  på plast som inte är producerad av återvunnen råvara och hur plasttillverkare och petrokemiska företag nu därför verkligen behöver hitta alternativ till vanlig råolja i stora volymer. 

Anders gav en summering av bolagets aktiviteter under det gånga året och berättade om att ett petrokemiskt bolag som delvis finansierat Cassandras verksamhet under året i utbyte mot ensamrätt till CASO-tekniken under tiden. Han berättade även om uppgraderingen av CASO-anläggning i Fredriksvaerk och det nyligen påbörjade byggandet av nästa generation som nu sker i Sjölanders lokaler i Västerås.

Anders förklarade också den nya bolagsstrukturen där Cassandra Oil AB är delägare av ett nytt bolag som heter Malström Reactor Technologies samt hur pengaflödet kommer att se ut. Illustrationer av detta samt bilder från verkstadslokalerna i både Västerås och Fredriksvaerk visades under presentationen.

Angående notering av CASO aktien gavs informationen att det inte kommer att ske innan hovrättsförhandlingarna är avslutade och domen fastställd. 

Dirk Noordegraaf, som har lång erfarenhet av den petrokemiska industrin genom SABIC Venture där han varit chefs-ansvarig för tekniskt utvecklingsarbete under många år. Dirk redogjorde för den gedigna undersökningen av pyrolys-producerad olja från plast där han genom SABIC Venture har analyserat fler än 100 olika företag och kommit till slutsatsen att Cassandras teknik är unik på marknaden och mer effektiv än allt annat de tittat på, samt har en fördel i att anläggningen tar upp relativt liten yta. Dirk beskrev även SABICs strategi och dess fyra pelare när det gäller plastproduktion och återvinning där pyrolysolja från plast tar stort fokus.

Matias Rojas presenterade sin bakgrund inom internationell oljeindustri samt sitt engagemang i Malström Reactor Technologies. Efter en tidigare investering i ett pyrolys-företag inser han vikten av skalbarheten som han nu funnit i CASO-teknik och har därför beslutat sig för att tillsammans med Cassandra satsa på produktion av Circular Crude® från avfall,  i första hand från plast som inte återvinns på något annat sätt. Matias huvudintresse ligger inte i produktion av CASO-anläggningar utan i användningen av dessa och produktion av Circular Crude® som substitut till råolja vid produktion av ny plast. Matias ser premium-värdet i den återvunna oljan och ämnar nå produktionsvolymer av 40 till 50 tusen fat om dagen inom fem år för vilket behövs 150 till 170 reaktorer av nuvarande storlek.

Innan han fastnade för Cassandras unika teknik hade han tillsammans med sitt arbetslag utvärderat 54 andra bolag som sysslar med pyrolys.

Webinaret avslutades med ca 15 minuter för frågor och svar.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB