Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil delårsrapport Januari– September 2012

2012-11-30

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2012

Nedan angivna nyckeltal avser koncernens nya verksamhet som förvärvats per den 1 april 2012 och som bedrivs genom dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB.

Eftersom Cassandra Oil Technology AB inte existerade under jämförelseperioden följer av IFRS 3 Rörelseförvärv, att jämförelsesiffrorna för perioden juli – september 2011 blir noll. Jämförelsesiffrorna har därför utelämnats.

  • Koncernens omsättning under det tredje kvartalet 2012 uppgick till 0,0 MSEK.
  • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet var -1,7 MSEK. Nettoresultatet uppgick till -2,0 MSEK eller -0,08 SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det tredje kvartalet -1,7 MSEK eller -0,08 SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 34,3 MSEK.
  • Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens utgång till 54,5 MSEK eller 2,07 SEK per aktie. Koncernens soliditet var vid kvartalets utgång 83,9 procent.
  • Cassandra Oil ingick avtal med NSR Produktion AB, dotterbolag till Nordvästra Skånes Renhållnings AB (”NSR”), om att Cassandra skall etablera verksamhet på NSR:s anläggning i Helsingborg.
  • Cassandra Oil ingick avtal med det turkiska bolaget Sevens Star om att bilda ett joint venture för etablering av Cassandras teknologi i Turkiet och Förenade Arabemiraten och för vidare expansion i Mellan Östern.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • Cassandra Oil har startat idrifttagandet av den första reaktorn
  • Cassandra Oil har beviljats tillstånd för provdrift på en ort närbelägen Västerås.
  • Cassandra Oil har gett in en ny patentansökan i Sverige

Läs den fullständiga rapporten här (PDF). 

För ytterligare information, kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande

tel +46-70-620 73 59

Per Laine, VD
tel +46-76-830 00 99

Besök även bolagets hemsida: www.cassandraoil.se

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB