Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil bokslutskommuniké Januari – December 2013

2014-02-28

FJÄRDE KVARTALET, 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2013 

  • Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –8,3 (-4,5) MSEK eller –0,31 (-0,17) SEK per aktie. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 1,2 (-3,3) MSEK eller 0,05 (-0,13) SEK per aktie. 
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,3 (23,4) MSEK. 
  • Cassandra Oils första processanläggning är färdig för installation och att tas i drift. Processanläggningen är demonterad och har packats i containers och är klar för leverans till Irak. 


HELÅRET, 
1 JANUARI – 31 DECEMBER 2013 

  • Koncernens omsättning under helåret var - (-) MSEK. 
  • Nettoresultatet uppgick till -24,5 (-11,5) MSEK eller –0,93 (-0,45) SEK per aktie. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –8,9 (-2,7) MSEK eller -0,33 (-0,11) SEK per aktie.

Stockholm den 28 februari 2014 

Cassandra Oil AB (publ) 

Styrelsen och Verkställande direktören 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59


Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB