Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ). Delårsrapport Januari – September 2014

2014-11-28

TREDJE KVARTALET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2014

 • Koncernens omsättning under det tredje kvartalet var - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –6,0 (-5,7) MSEK eller -0,21 (-0,22) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –23,2 (-8,8) MSEK eller –0,82 (-0,33) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,8 (3,1) MSEK.
 • Testkörningar bedrevs i Irak under hela kvartalet och gav tillfredsställande resultat i fråga om kvalitet och volym. Arbetet bedrevs i mindre skala än planerat på grund av oroligheterna i Irak.
 • En processanläggning levererades till Spanien för installation på kontraktspartnern VSM:s site i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien.
   

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2014

 • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –21,0 (-16,2) MSEK eller –0,78 (-0,62) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –42,0 (-10,1) MSEK eller –1,55 (-0,38) SEK per aktie.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Cassandra Oil genomförde en riktad nyemission om 12 MSEK genom nyemission av 857 143 aktier. Emissionen syftar till att accelerera samarbetet med Sacyr och skapa kapacitet att tillverka och leverera processanläggningar till parternas blivande JV-bolag i en högre takt än vad som tidigare planerats för.
 • Cassandra Oil och Sacyr invigde Cassandra Oils processanläggning i Spanien. Testkörningar pågår.

Stockholm den 28 november 2014

Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB