Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil bokslutskommuniké Januari – December 2014

2015-02-27

Flygfoto från Sacyrs och Cassandra Oils site i Jerez i närheten av Cadiz i sydvästra Spanien. Fler bilder från siten i Spanien finns tillgängliga på Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se under fliken Nyhetsflöde.  FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2014

  • Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –11,0 (-8,2) MSEK eller -0,38 (-0,31) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –3,7 (1,2) MSEK eller –0,12 (0,04) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 7,8 (1,3) 
  • Cassandra Oil genomförde en riktad nyemission av 857 143 aktier till kursen 14 SEK, vilken tillförde bolaget 12 MSEK före emissionskostnader.
  • Cassandra Oil och Sacyr bildade ett Joint Venture avseende samarbetet i Spanien.

HELÅRET 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2014

  • Koncernens omsättning under perioden var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –31,8 (-24,5) MSEK eller –1,16 (-0,93) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –45,6 (-8,9) MSEK eller –1,65 (-0,34) SEK per aktie.

Stockholm den 27 februari 2015 

Cassandra Oil AB (publ) 

Styrelsen och Verkställande direktören 

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. 

Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB