Hem
Stäng X

Om oss

Cassandra Oil bildades 2011 för att industrialisera och kommersialisera en patenterad och skalbar reaktorteknologi för återvinning av avfall och produktion av olja i egen regi eller i samarbete med partners. Cassandra Oils teknologi kommer att bidraga till det verkligt hållbara samhället och en ökad cirkulär ekonomi.

Återvinning av olja ur kolvätehaltigt material, som till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Tillgången på råvara bedöms i det närmaste vara outtömlig.

Den återvunna oljan som är REACH registrerad, kan säljas till raffinaderier eller direkt till energikrävande industri. Oljan kan även användas för att producera nya oljebaserade produkter, tex plast, diesel eller däck. Cassandra Oil blir en viktig länk i den globala cirkulära ekonomin.

En viktig strategi för Cassandra Oil är att säkerställa tillgång på material genom långa leveranskontrakt med kontraktspartners inom framför allt avfallshanterings- och oljeindustrin.

Konkurrenskraftig teknik
Cassandra Oils verksamhet baseras på en patenterad reaktorteknologi som gör det möjligt att med hjälp av bland annat "cat-cracking" bryta bindningen mellan kolvätekedjor och därigenom skapa lätta fraktioner av olja. Tekniken medför en rad fördelar;

  • Ett av få bra alternativ till förbränning och deposition
  • Hög verkningsgrad (nära 90%)
  • Möjliggör produktion ur ett brett spektrum av kolvätehaltigt avfall utan krav på sortering av det kolväterika materialet
  • Låg energiförbrukning 
  • Miljövänlig process som genererar minimalt med miljöfarliga biprodukter
  • Kontinuerlig process som medför liten mängd material i reaktorn vilket i sin tur ger en säkrare driftsmiljö än traditionell pyrolys.
  • Snabb pyrolys ger en högkvalitativ olja och ett finmalet kolpulver
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB