Hem
Stäng X

Koncernstruktur

Cassandra Oil AB (org nr 556526-6516) är moderbolag i en koncern med tre helägda dotterbolag.

Cassandra Oil Technology AB (org nr 556865-4858) är det rörelsedrivande bolaget i vilken koncernens verksamhet huvudsakligen bedrivs. Bolaget bildades under 2011 och har tidigare haft firmorna Eureka Oil AB och Cassandra Oil AB.  

Cassandra Oil Processing AB (org nr 556884-6488) är avsett att bedriva koncernens oljehandel.

Cassandra Oil España SL (org nr B90104027) bildades 2014 för att bedriva verksamheten i Spanien. Cassandra Oil España och Valoriza har bildat ett 50-50 JV. 

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB