Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil bildar joint venture för etablering i Mellan Östern

2012-09-24

Cassandra Oil AB (”Cassandra”) och Sevens Star DIS TIC.LTD.STI (”Sevens Star”) bildar ett joint venture för  etablering av Cassandras teknologi i Turkiet och Förenade Arabemiraten och för vidare expansion i Mellan Östern. Sevens Star tillskjuter kapital till det  gemensamma JV-Bolaget som täcker inköp av en reaktor från Cassandra, infrastruktur och kringutrustning till reaktorn samt rörelsekapital. Sevens Star tillhandahåller även JV-Bolaget lånefinansiering för ytterligare nio reaktorer.  

Cassandra och Sevens Star bildar ett joint venture för etablering av Cassandras teknologi i Turkiet och Förenade Arabemiraten och för vidare expansion i Mellan Östern. Sevens Star, med bas i Turkiet, ingår i en företagsgruppering i Mellan Östern med intressen inom bland annat bank & finans, olje- och råvaruhandel, oljeraffinaderier och shipping.

Parterna bildar ett gemensamt bolag (”JV-Bolaget”) med säte och huvudkontor i Turkiet, som ägs till 50 procent av vardera parten. Parterna gör följande tillskott till JV-Bolaget:

Sevens Star tillskjuter JV-Bolaget kapital för inköp av en reaktor från Cassandra, nödvändig infrastruktur för drift av reaktorn samt rörelsekapital fram tills dess reaktorn satts i kommersiell drift och genererar positivt kassaflöde. Förutom detta aktieägartillskott tillhandahåller Sevens Star JV-Bolaget lånefinansiering för köp av ytterligare nio reaktorer av Cassandra med erforderlig kringutrustning och rörelsekapital.

Cassandra säljer en reaktor av modell CASO 600 (600 kW) till JV-Bolaget och ger JV-Bolaget exklusivitet att använda Cassandras teknologi i Turkiet och Förenade Arabemiraten. Exklusiviteten förutsätter att JV-Bolaget köper ytterligare nio CASO 600-reaktorer, varav tre under 2013 och sex under 2014. Cassandra ger även JV-Bolaget förtur att delta i Cassandras övriga projekt i Mellan Östern.

”Genom avtalet med Sevens Star lägger vi grunden för en snabb etablering i Mellan Östern tillsammans med en kapitalstark partner som kan tillhandahålla fördelaktig lånefinansiering för vår planerade fortsatta expansion i Mellan Östern. Sevens Star är en partner som vi kan och vill växa tillsammans med. Turkiet, med över 70 miljoner invånare och en ekonomi på frammarsch, är en marknad med stor potential för oss. För egen del ser jag även särskilt fram emot vår kommande etablering i Förenade Arabemiraten och att få arbeta med däckhögarna utanför Abu Dhabi”, säger Cassandras grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt företag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq OMX First North med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till cirka 6 100.

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB