Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil offentliggör bolagsbeskrivning

2012-10-10

Cassandra Oil AB, då med firman Factum Electronics Holding AB, blev observationsnoterat den 24 augusti 2011 på grund av osäkerhet kring bolagets ekonomiska situation i den dåvarande verksamheten digitalradio. Bolaget offentliggjorde den 8 februari 2012 ett pressmeddelande med information att bolaget planerade att byta firma till Cassandra Oil AB, ändra verksamhetsinriktning, förvärva det nuvarande dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB genom apportemission samt avyttra den gamla verksamheten. Med anledning av de planerade åtgärderna beslutade NASDAQ OMX Stockholm AB (”NASDAQ OMX”) att aktierna i Cassandra Oil skulle bibehålla observationsnoteringen tillsvidare. Förslaget till ny verksamhetsinriktning och övriga åtgärder godkändes vid extra bolagsstämma den 9 mars 2012.

Cassandra Oil har upprättat en bolagsbeskrivning som har godkänts av NASDAQ OMX, vilken från och med idag finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.cassandraoil.se.


För ytterligare information, kontakta

Erik Nerpin, Styrelseordförande
+46 70 – 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB