Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Operativ uppdatering

2012-11-06

Cassandra Oil AB lämnar följande uppdatering avseende bolagets operativa verksamhet.

Cassandra Oil tillverkar två reaktorer parallellt, en CASO 600 (600 kW) och en CASO 1500 (1.500 kW). Reaktorn av modell CASO 600 beräknas vara monterad och färdig för installation och provdrift under november månad. Arbetet går i allt väsentligt planenligt. Slutmonteringen av reaktorn har blivit senarelagd en månad för att ge utrymme att inarbeta vissa nya tekniska lösningar redan i den första modellen. Dessa lösningar har, såsom tidigare offentliggjorts, patentsökts. Även arbetet med CASO 1500-reaktorn går huvudsakligen enligt plan. Den större reaktormodellen kräver emellertid en mer omfattande infrastruktur avseende t ex strömförsörjning och möjligheten att inleda provdrift är därför avhängig sådana yttre faktorer. Cassandra Oils bedömning är att CASO 1500-reaktorn ska kunna tas i drift i vart fall under andra kvartalet 2013.  

Cassandra Oil har beviljats tillstånd för provdrift av sina reaktorer på en ort närbelägen Västerås där reaktorn tillverkas. Tillståndet gäller under två år och omfattar plast (ej PVC) och bildäck utan begränsning i fråga om testade volymer och tider på dygnet. Cassandra Oil har ytterligare en pågående ansökan om tillstånd för provdrift i Sverige som beräknas bli beviljad före nyår. Cassandra Oil kommer därmed kunna börja provdrift av CASO 600-reaktorn i full skala i Sverige så snart reaktorn är färdigmonterad. Detta innebär en väsentlig tidsbesparing jämfört med att genomföra provdriftsfasen utomlands.    

På affärsutvecklingssidan pågår förhandlingar på bred front avseende internationella etableringar och samarbeten. I oktober hade Cassandra Oil besök av en delegation från det irakiska oljeministeriet. Besöket utföll till belåtenhet och ministeriet har meddelat att de har godkänt Cassandra Oils teknologi för fortsatta förhandlingar. Under november och december tar Cassandra Oil emot delegationer från Mexikos statliga oljebolag Pemex (Petróleos Mexicanos Comp.) och Venezuelas statliga oljebolag PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.).

”Dagen då Cassandra Oil kan börja producera olja närmar sig nu snabbt och vi är mycket nöjda med att detta kommer ske på svensk mark. Vår teknologi fortsätter att dra till sig internationellt intresse. Vi har fört positiva förhandlingar med Irak under en tid och det är mycket smickrande att nu även Pemex och PDVSA, som båda tillhör världens större oljebolag, vill besöka oss och diskutera industriella samarbeten. Det är framför allt Cassandra Oils kapacitet att ta hand om oljesludge som intresserar. Normalt kan förhandlingar med denna typ av aktörer ta tid, men då behovet att ta hand om oljesludge utgör ett akut miljöproblem i dessa länder hoppas vi kunna inleda ett samarbete med åtminstone en av dessa parter redan under nästa år. Faktum är att vart och ett av dessa länder ensamt skulle kunna hålla oss fullt sysselsatta i decennier framöver”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin
Styrelseordförande
070 – 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB