Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil har startat idrifttagandet av den första reaktorn

2012-11-30

Cassandra Oil har startat idrifttagandet av den första reaktorn, som är av modell CASO 600. Under idrifttagningsfasen verifieras reaktorns olika delfunktioner samt reglering av dessa via det automatiska styrsystemet.

Som ett första steg har elmotordrift samt tillhörande varvtalsreglering och transmission till reaktoraxel och rotor testats. Vid dessa initiala tester, som utfallit enligt förväntan, har Cassandra Oil kunnat verifiera de beräkningar gällande reaktorns tyngdpunksgeometri och centripitalkrafternas påverkan, som utgör en av delarna i Cassandras nya patentansökan.

Som nästa steg i idrifttagningsfasen följer verifiering av hydraulsystem med reglering av materialinmatning, restproduktutmatning samt kondenseringssystem. Det sista steget i idrifttagningsfasen blir verifiering av styrsystemet och reglering av en komplett process.

Efter godkänd idrifttagning kan sedan provkörningsfasen inledas där reglering av processen trimmas in efter de material som Cassandra Oil avser använda för att producera olja.

”Jag är mycket nöjd med utfallet av utförda tester så långt och ser med stor tillförsikt fram emot dagen då Cassandra Oil producerar den första satsen med olja, vilket vi beräknar kommer att ske inom en snar framtid” säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson. 

För ytterligare information, kontakta
Per Laine, VD
tel: +46 76 830 00 99

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB