Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Samarbete med PDVSA

2012-12-10

Cassandra Oil AB har under den gångna veckan haft besök av en delegation från Venezuelas statliga oljebolag PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.). Till grund för samarbetet mellan Cassandra Oil och PDVSA ligger ett Memorandum of Understanding avseende initiala tester som för Cassandra Oils räkning utförts under ledning av ett konsultföretag. Dessa tester har utfallit positivt och visar att Cassandra Oils teknologi uppfyller de kriterier som PDVSA ställt upp. Väderförhållandena under PDVSA:s besök omöjliggjorde ytterligare tester med Cassandra Oils mindre reaktor (150 kW), utan parterna fokuserade på planering av hur de fortsatta testerna ska genomföras och dokumenteras samt formerna för det operativa samarbetet i ett gemensamt bolag. Parterna ska nu så fort som möjligt slutföra test- och dokumentationsfasen för att därefter sätta upp ett gemensamt bolag som initialt ska kunna producera 1.000 fat olja per dag. Cassandra Oil kommer i denna första fas att leverera sex reaktorer av modellen CASO 600 till det gemensamma bolaget.

”Venezuelas oljereserver tillhör jordens största, men det rör sig till stor del om tjock olja som på olika sätt behöver behandlas för att kunna utvinnas och transporteras. Det är där vi kommer in i bilden. PDVSA visar stor tilltro till vår teknologi och vårt samarbete är ett prioriterat ärende i deras organisation. PDVSA klargjorde under vårt besök att de så snart det initiala målet om 1.000 fat olja per dag är uppnått omgående vill gå vidare och öka produktionen till 10.000 fat olja per dag. Detta bådar gott för Cassandra Oil och vi bör om allt går i lås kunna inleda produktion i Venezuela under andra halvåret 2013”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

Cassandra Oils arbete med idrifttagandet av den första reaktorn av modell CASO 600 löper på enligt plan. En bild av reaktorn finns nu utlagd på Cassandra Oils hemsida www.cassandraoil.se.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande

tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB