Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; första satsen olja framställd

2012-12-21

  • Första satsen olja från bildäck framställd
  • Två nya patentansökningar inlämnade i Sverige och USA
  • Ledningsgruppen förstärks med Bo-Göran Ulfberg

Första satsen olja från bildäck framställd

Som en del av idrifttagningsfasen har en första sats olja från bildäck framställts i Cassandra Oils processanläggning av modell CASO 600. Resultatet kommer att analyseras i företagets laboratorium och ligga till grund för det fortsatta arbetet med intrimning av styr- och reglersystem.

Två nya patentansökningar inlämnade i Sverige och USA

Cassandra Oil har lämnat in ytterligare två patentansökningar med såväl anordningskrav som metodkrav. Patentansökningarna omfattar totalt 94 huvud- samt underkrav och inlämnas samtidigt i Sverige och USA.

Ledningsgruppen förstärks med Bo-Göran Ulfberg

Bo-Göran Ulfberg, tidigare VD för Volvo Construction Equipment Component AB och hedersdoktor vid Mälardalens Högskola, har anlitats på konsultbasis för att tillsammans med ledningen ansvara för uppbyggnaden av en produktionskapacitet på en komplett processanläggning per vecka med början 2014.

”Torsdagen den 20 december 2012 skrevs ett nytt kapitel i svensk industrihistoria när vi framställde den första satsen olja från bildäck. Jag är mycket nöjd med utvecklingen av Cassandra Oil under 2012 och vad vi har lyckats åstadkomma på relativt kort tid. 2013 ser ut att bli ett hektiskt men spännande år då vi kommer fokusera på att bygga upp en produktionskapacitet som kan möta marknadens krav och förväntningar. Jag är tacksam för att vi lyckats knyta Bo-Göran Ulfberg till Cassandra Oil för att hjälpa oss med detta. Avslutningsvis vill vi på Cassandra Oil ta tillfället i akt och önska god jul och gott nytt år” säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta
Per Laine, VD
tel: +46 76 830 00 99

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB