Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil erhåller miljötillstånd i Västerås och inleder provkörning av processanläggningen

2013-02-15

Miljö- och konsumentnämnden i Västerås har beviljat Cassandra Oil tillstånd att bedriva provkörning av däck och plast i Västerås. Idrifttagningen av den första processanläggningen har därmed övergått i provkörningsfas.

Under provkörningsfasen kommer reglering av processen trimmas in efter de material som Cassandra Oil använder för att producera olja. Cassandra Oil har påbörjat tester med blandat plastmaterial och prover på framställd olja kommer att lämnas in för analys till ett oberoende laboratorium.

Efter avslutad provkörningsfas kan tester påbörjas där produktionskapacitet för däck och plastmaterial samt slitage på anläggningen verifieras mot beräknade värden. Nästa steg i färdigställandet blir att flytta den första processanläggningen, som är av modell CASO 600, till en produktionssite.

För ytterligare information, kontakta
Per Laine, VD
tel: +46 76 830 00 99

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB