Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil – skattefrågor avseende utdelning av aktier

2013-03-25

Cassandra Oil AB delade under 2012 ut aktier i Blasieholmen Investment Group AB och Rentunder Holding AB. Avstämningsdag för utdelningen var den 12 april 2012. För varje aktie i Cassandra Oil AB erhölls en aktie i Blasieholmen Investment Group AB och en aktie i Rentunder Holding AB.

För deklaration av utdelningen gäller, baserat på brevsvar från Skatteverket, följande.

Utdelningen av aktier i Rentunder Holding AB omfattades av den s.k. Lex Asea (42 kap 16 § inkomstskattelagen). Utdelningen utlöser därför ingen beskattning. Av den ursprungliga anskaffningsutgiften ska hela utgiften hänföras till aktierna i Cassandra Oil AB och ingen del till aktierna i Rentunder Holding AB.

Utdelningen av aktier i Blasieholmen Investment Group AB omfattades inte av den s.k. Lex Asea. Värdet av utdelningen uppgår till 0,025 SEK (2,5 öre) per utdelad aktie i Blasieholmen Investment Group AB.

De som var aktieägare i Cassandra Oil AB (då med firman Factum Electronics Holding AB) då utdelning skedde av aktier i Header Compression Sweden Holding AB har även att beakta den fördelning av anskaffningsutgiften som denna utdelning föranledde. Avstämningsdag för utdelningen var den 2 februari 2011. För närmare information, se Skatteverkets Allmänna Råd SKV A 2011:11 och meddelande SKV M 2011:09.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB