Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; positiva analysresultat

2013-04-05

Cassandra Oil har låtit det oberoende analysföretaget VPdiagnose i Västerås genomföra en analys av olja som Cassandra Oil producerat vid de pågående testkörningarna av processanläggningen. Analysen har avsett olja producerad av bildäck och olja producerad av blandat plastavfall. Analysresultaten bekräftar att den olja som produceras kan användas som marin diesel (vanligen betecknad MDO, Marin Diesel Oil).

Cassandra Oil har även på uppdrag av PDVSA (Venezuelas statliga oljebolag) låtit analysera resultatet av ett mindre test som genomförts avseende en typ av avfall som PDVSA tillhandahållit. PDVSA:s kravspecifikation för det planerade samarbetet med Cassandra Oil avser tre faktorer – att höja API (ett mått på oljans densitet) från 8 till minst 12, att minska mineralhalten med minst 40 procent samt att minska halten asphalten. Analysresultaten visar att Cassandra Oil uppfyller samtliga faktorerna med bred marginal.

”Vi noterar med tillfredsställelse att analysresultaten ligger i linje med våra tidigare tester och validerar vår teknologi avseende produktion av olja från bildäck och plastavfall även vid testkörning i något större skala. Detta är mycket tillfredsställande men egentligen ingen överraskning för oss. Den stora nyheten för oss är att resultatet avseende PDVSA:s avfall är så överväldigande positivt och överträffar både våra och PDVSA:s förväntningar. Testresultaten visar att vi utan särskilda anpassningar av processen kan producera olja med API 21 och i vilken vi reducerat mineralhalten med 99,8 procent och halten asphalten med 97 procent. Detta lovar gott inför samarbetet med PDVSA. Testkörningen och intrimningen av vår första processanläggning löper i övrigt på och vi kommer under våren fatta beslut om på vilken site vi ska installera anläggningen för oljeproduktion i större skala”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

Destillationskurvan avseende analysen av olja från bildäck och plastavfall samt en sammanställning av analysen av PDVSA:s avfall bifogas detta pressmeddelande (se PDF).

För ytterligare information, kontakta
Per Olsson, VD
tel: +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB