Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB delårsrapport. Januari - Juni 2013

2013-08-30

ANDRA KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI 2013

  • Koncernens omsättning under det andra kvartalet var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till –5,7 (-4,0) MSEK eller –0,22 (-0,15) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,5 (2,4) MSEK eller 0,02 (0,09) SEK per aktie.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,2 (39,8) MSEK.
  • En analys utförd av det oberoende analysföretaget VPdiagnose i Västerås bekräftar att den olja Cassandra Oil producerar av bildäck och blandat plastavfall kan användas som marin diesel (MDO). Analysen visade även att Cassandra Oil med bred marginal uppfyller PDVSA:s (Venezuelas statliga oljebolag) kravspecifikation avseende den typ av avfall som det planerade samarbetet avser.
  • Installation av en ny inmatningsenhet och en ny kondenseringsmodul i processanläggningen pågår, vilket syftar till att öka produktionskapaciteten väsentligt. Testkörningarna beräknas kunna återupptas i september. Testkörning i produktionsmiljö på en extern site, initialt i Sverige, beräknas starta under det fjärde kvartalet.

FÖRSTA HALVÅRET 1 JANUARI – 30 JUNI 2013

  • Koncernens omsättning under det första halvåret var - (-) MSEK.
  • Nettoresultatet uppgick till -10,6 (-4,9) MSEK eller –0,40 (-0,15) SEK per aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –1,3 (0,0) MSEK eller -0,05 (0,00) SEK per aktie.

Stockholm den 30 augusti 2013

Cassandra Oil AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Läs hela rapporten i bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Olsson, VD
Tel +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
Tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB