Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; investeringslicens i Irak beviljad

2013-09-25

Cassandra Oil har, som tidigare meddelats, under en längre tid fört förhandlingar med det irakiska oljeministeriet om att Cassandra Oil ska etablera sig i Irak och processa oljesludge och spillolja. 

Ett stort steg på vägen mot en etablering i Irak har nu tagits genom att The National Investment Commisson of the Republic of Iraq (”NIC”) beviljat Cassandra Oil, genom Cassandra Oils JV-bolag, en investeringslicens (investment license, beviljad enligt Investment Law 13 of 2006) för projektet.

Investeringslicensen ger Cassandra Oil förmånliga villkor för investeringen:

  • Skattefrihet under tio år
  • Rätt att föra ut investerat kapital samt vinst från investeringen.
  • Rätt att anställa utländsk arbetskraft
  • Undantag från importavgifter för utrustning som är specifik för investeringen
  • Garanti från regeringen att investeringen inte nationaliseras eller konfiskeras

Med investeringslicensen på plats bedömer Cassandra Oil att avtalet med Iraks oljeministerium ska kunna undertecknas inom kort. När så skett kan Cassandra Oils finansiella JV-partner i projektet börja betala ut projektfinansieringen till det gemensamma JV-bolag genom vilket verksamheten kommer bedrivas. Den första etappen avser 30 miljoner Euro och etablering av fem processanläggningar, som Cassandra Oil kommer att tillverka och sälja till JV-bolaget.

”Vi står nu på tröskeln till Irak inför ett projekt som vi knappt kan föreställa oss storleken av. JV-bolagets initiala investering uppgår till 30 miljoner Euro och avser fem processanläggningar. JV-bolagets totala investering, som NIC godkänt och för vilken licensens förmånliga villkor gäller, beräknas på sikt att uppgå till 1,5 miljarder USD. Vi talar då om en etablering i storleksordningen 180 processanläggningar. En aktör i den storleken kommer även ha möjlighet att utveckla andra affärsmöjligheter i Irak, som inom oljeindustrin anses vara en av de absolut attraktivaste platserna att investera på. Det här är således stort, mycket stort, inte bara för oss utan även för Irak som vi känner är lika angelägna som vi att projektet ska komma igång”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD
tel: +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB