Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil och Iraks Oljeministerium ingår avtal

2013-10-14

Cassandra Oil har, genom sitt JV-bolag, ingått ett ramavtal med Iraks Oljeministerium.

Den första etableringen kommer att ske i provinsen Kirkuk i norra Irak. Avtalspart på den irakiska sidan blir North Oil Company (NOC), ett av de bolag som Iraks Oljeministerium driver sin verksamhet genom och som ansvarar för provinsen Kirkuk.  

Den första etappen avser fem processanläggningar som JV-bolaget köper av Cassandra Oil. Processanläggningarna kommer att installeras på en site i närheten av NOCs pipeline till Turkiet, från vilken NOC kommer att bygga en anslutande pipeline till JV-bolagets site. Den processade oljan kommer därmed kunna levereras direkt till NOCs pipeline och säljas till NOC eller direkt på öppna marknaden. JV-bolaget kommer erhålla gällande marknadspris för oljan med avdrag för en mindre rabatt.

JV-bolaget kommer att processa såväl ”gammal” oljesludge från de svårt kontaminerade områdena i regionen samt ”ny” oljesludge (black oil) som NOC tillhandahåller direkt från oljeraffinaderiet Baiji North Refinery och som fram tills nu dumpats i naturen. Denna black oil bedöms ha en API mellan 18 och 20. Den ”gamla” oljesludge, som legat i naturen under många år, bedöms ha en API mellan 11 och 13. JV-bolagets målsättning blir att höja API till minst 23. API är ett mått på oljans densitet.

NOC kommer att tillhandahålla JV-bolaget diesel till kraftigt subventionerat pris för driften av processanläggningarna. NOC ska även tillhandahålla mark till JV-bolaget för siten och ansvarar för säkerheten avseende JV-bolagets personal och utrustning.

JV-bolaget kommer att inleda projekteringsarbeten på siten i början på november månad. De första processanläggningarna beräknas kunna levereras till siten under första kvartalet 2014.

Cassandra Oil kommer initialt ha en resultatandel i JV-bolaget om 50 procent. Cassandra Oils finansiella JV-partner har en resultatandel om 32 procent. Resterande 18 procent ägs av lokala intressenter. Den första etappen avseende etablering av fem processanläggningar finansieras genom ett lån om 30 miljoner Euro som lämnas till JV-bolaget av Cassandra Oils finansiella JV-partner. Cassandra Oil ställer inga säkerheter för återbetalning av lånet. Efter den första etappen kommer den fortsatta expansionen finansieras genom ytterligare lån av den finansiella JV-partnern samt med medel som genereras i JV-bolaget.

Ett engagemang av den storlek som etableringen i Irak utgör kommer att kräva en fokusering av Cassandra Oils resurser både vad avser management och tillverkningskapacitet. Det är därför möjligt att Cassandra Oil kommer behöva omfördela resurserna, vilket kan komma att inkludera senareläggande av vissa planerade etableringar och samarbeten. Baksidan av detta är att även förskottsbetalningar från andra projekt kan komma att senareläggas. För att ge styrelsen flexibilitet i denna fråga har Cassandra Oil fått ett kreditlöfte av grundaren Anders Olsson om 10 miljoner SEK för att överbrygga Cassandra Oils likviditet. 

”För att ge en uppfattning om storleken på denna första etapp, så bedömer vi att enbart den volym black oil som Baiji North Refinery släpper ut i naturen som avfallsprodukt överstiger 30.000 fat olja per dag. Vi börjar i liten skala men på sikt vill vi ta hand om hela denna volym. Vår teknologi är väl anpassad till att processa black oil; det har våra tester åt Venezuelas statliga oljebolag PDVSA, som avsåg en avsevärt mer svårprocessad typ av oljeavfall, visat. Att vi dessutom kommer kunna leverera den processade oljan direkt in i en pipeline medför betydande logistikfördelar och kostnadsbesparingar för oss. Vi kunde sammanfattningsvis inte ha fått en bättre plats och villkor för den första etappen i Irak”, säger Cassandra Oils grundare Anders Olsson.

För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD
tel: +46 70 247 08 08

Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB