Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil senarelägger årsstämman och offentliggörandet av årsredovisningen

2015-04-30

Styrelsen i Cassandra Oil har beslutat att senarelägga årsstämman till tisdagen den 16 juni 2015. Årsredovisningen kommer att offentliggöras på bolagets hemsida senast den 26 maj 2015.

Årsstämman kommer att genomföras i Stockholm på förmiddagen, tid och plats meddelas senare. Ett studiebesök i Västerås för stämmodeltagarna för förevisning av bolagets processanläggning är planerat att äga rum under eftermiddagen.

Cassandra Oils delårsrapport för första kvartalet 2015 kommer i enlighet med vad som tidigare meddelats att offentliggöras den 29 maj 2015.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB