Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Operativ uppdatering

2015-08-12

Vid den ordinarie bolagsstämman för Cassandra Oil AB den 17 juni valdes, som tidigare publicerats en ny styrelse. Den nyvalde styrelseordföranden, Finn Jonsson, angav i sitt anförande ett antal prioriterade områden. Bland dessa är transparens i kommunikationen och fokus på miljö.

Fokusering på miljö visas nu bland annat i de nyligen presenterade planerna att tillsammans med Ragn-Sells AB stödja samhället i skiftet mot en cirkulär ekonomi. Första fasen av detta samarbete har påbörjats.

Vidare framfördes under stämman, en vision om den framtida tillväxten, vari angavs som mål att Cassandra Oil inom sex år ska ha sextio processanläggningar i drift. Ledningen har under sommaren bearbetat detta och planer för att nå dit.

I Spanien har den kommersiella produktionen startat i samarbetet med Valoriza. Detta sedan vårt gemensamma JV bolag beviljats kommersiell licens under sommaren.


För ytterligare information, kontakta

Per Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 73 55 88 900


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB