Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Framtidsutsikter och ny ledning i Cassandra Oil AB (publ).

2015-09-02

Cassandra Oil AB diskuterar och förhandlar nu med allt fler intressenter om den framtida utvecklingen, som kommer kunna göra Cassandra Oil till en betydande länk i strävan att åstadkomma en miljövänlig cirkulär ekonomi globalt. Av den anledningen finns nu ett behov att presentera framtidsutsikter för de kommande åren. 

På årsstämman den 16 juni 2015 presenterades en vision för den framtida tillväxten. 60 processanläggningar skall kunna placeras under de närmaste 6 åren. Ca 30 i Europa och ca 10 i USA i 50/50 samarbetsbolag, samt ca 20 i övriga världen där Cassandra Oil kommer ha ett mindre ägarintresse.

Framtidsutsikten är baserad på dagens priser avseende olja, kolpulver, stålskrot och råvaror för Cassandra Oils process.  Vissa möjliga miljösubventioner har medtagits i beräkningen, vilket samarbetsbolagen kan få ta del av.

Den ekonomiska framtidsutsikten för de kommande åren är enligt följande:

Årtal 2015 /16 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21
Omsättning i MSEK 90 500 540 620 670 720
Resultat efter avskrivning och skatt i MSEK 20 80 120 180 220 270

OBS! denna framtidsutsikt publiceras enbart för att möjliggöra för Cassandra Oil AB att på ett öppet och effektivt sätt kunna diskutera med berörda samarbetspartners för framtiden.

Framtidsutsikten bygger på den kunskapen vi har nu och är ingen garanti eller budget för framtiden. Priser på råvaror kommer att ändras, likväl som priser på de produkter som produceras samt olika former av miljöbidrag.

Produktionskapacitet, uthållighet och produktkvalitet under långtids drift har ännu inte kunnat fastställas.

Köp av aktier i Cassandra Oil AB enbart baserat på information i denna framtidsutsikt avrådes och sker helt på den enskildes egen risk.


Ny CFO
Bo Niveman har utsett till ny CFO.

Bo Niveman har en gedigen bakgrund från svensk industri i bl.a. Atlas Copco, Sandvik och som CFO i Duroc AB. Bo Niveman har även arbetat som konsult i ett flertal mera entreprenördrivna företag under sin tid som senior konsult på KPMG Management Consulting.

Riktad nyemission
Den riktade nyemissionen som offentliggjordes den 25 maj har avslutats. Emissionen övertecknades och full betalning har erlagts med ett belopp om 10 770 000 kronor.


För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00
Bo Niveman, CFO Cassandra Oil AB, tel: +46 709 46 43 80Detta är Cassandra Oil AB
Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till drygt 8 000.

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB