Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil: Information som ges under Informationsmöte

2015-12-17

Med anledning av att Cassandra Oil genomför ett öppet informationsmöte kl. 14.00 idag, så offentliggörs härmed sådan information som bolaget avser att meddela och som kan anses vara av betydelse för aktiemarknaden.

  1. Oljans kvalité och renhet. Större reaktor och bättre teknologi har medfört att oljan som nu produceras bedöms vara av avsevärt högre kvalité än Brent Crude Oil. Analysen av oljan har gjorts utav SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Den höga kvalitén medför att oljan nu accepteras av oljebolag som råvara för raffinering.

  2. Ragn-Sells. Efter påskriften av ett ”Letter of Intent” så har arbetet fortsatt och nu övergått till en planering för etablering. Representanter för Ragn-Sells kommer att medverka vid torsdagens informationsträff i Västerås.

  3. Spanien. Då teknologin har utvecklats med förhöjd oljekvalité och därav minskat behov av efterbehandling, så kommer JV bolaget i Spanien att ta hänsyn till detta i sitt fortsatta etableringsarbete.

  4. Mellanöstern: I Saudiarabien fortsätter arbetet med att uppfylla det MOU, som tecknats. Första steget är en långtidslicens för att återvinna däck. I Irak har den testanläggning, som installerades 2014, resulterat att Irakiska myndigheter och oljebolaget NOC godkänt att installationen byggs ut till en fast enhet med fem processanläggningar. SEABs arbete gällande finansiering fortlöper.

  
För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

  
Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till drygt 8 000.

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB