Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kommuniké från informationsträff

2015-12-18

Den 17 december 2015 höll Cassandra Oil en informationsträff i Västerås. Presentationen genomfördes av Anders Olsson (verkställande direktör), Jan Jacobsson (teknikansvarig), Daniel Pettersson (konstruktionschef) samt av ett flertal partners inkluderande Ulrik Améen från Ragn-Sells, Robin Jonsson från Rejlers samt Ehsan Mohseni från Cassandra Oil i Spanien.

Information från mötet är följande:

  1.     Oljans kvalité och renhet: Bättre teknologi har medfört att oljan som nu produceras bedöms vara av avsevärt högre kvalité än Brent Crude Oil. Analysen av oljan har gjorts av SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. Resultaten visar att Cassandra Oils olja från plast innehåller 1/3 mer av lätta produkter än Brent (Nordsjöolja) och Cassandra Oils olja från däck 2/3 mer. Oljeexperter med tidigare erfarenhet från Preem, kan konfirmera att den höga kvaliteten nu kan accepteras av oljebolag som råvara för raffinering.

  2.     Ragn-Sells: Efter påskriften av ett ”Letter of Intent” så har arbetet fortsatt och nu övergått till en planering för etablering. Diskussionerna har inletts då Ragn-Sells ser att tekniken fungerar och behövs.

  3.     Spanien: Då teknologin har utvecklats med förhöjd oljekvalité och därav minskat behov av efterbehandling, så går projektet nu in i en kommersiell fas där ett antal olika affärsmodeller utvärderas.

  4.     Finansiering: Cassandra har tillräcklig likviditet och ingen emission är för närvarande planerad. Önskemålet är att i framtiden kunna genomföra en större emission, till betydligt högre kurs än nuvarande marknadskurs.

  5.     Mellanöstern: I Saudiarabien fortsätter arbetet med att uppfylla det MOU, som tecknats. Första steget är en långtidslicens för att återvinna däck. Med anledning av att ARAMCO är slutkund finns en sannolikhet att beställningar finansieras genom förskottsbetalningar. I Irak har den testanläggning, som installerades 2014, resulterat att Irakiska myndigheter och oljebolaget NOC godkänt att installationen byggs ut till en permanent enhet. Cassandra Oils partners arbete gällande finansiering fortlöper.

  6.    Presentationerna som användes under informationsträffen finns nu utlagda på hemsidan.

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

Detta är Cassandra Oil AB

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, ”oljesludge”, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till drygt 8 000.

Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB