Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB genomför riktade emissioner

2017-02-02

Cassandra har under vintern genomfört ett antal framgångsrika kvalitetsutvärderingar med internationella oljeproducenter och som en del i en fördjupad samarbetsrelation har finansieringsavtal ingåtts. 

Ett konsortium med säte i London och Dubai avser att investera ca 3 mkr per månad genom löpande emissioner. Preliminär finansieringsram är en investering i 22,5 millioner nyemitterade aktier till en kurs av SEK 1,60 under en 12 månaders period. I och med detta kommer det sammanlagda antalet aktier i Cassandra Oil AB vara 85.156.501 och de nyemitterade aktierna att motsvara 26,4% av det totala antalet. Cassandra kommer att tillföras ytterligare kapital på  36 mkr.  Investeringen kan komma att ökas eller minskas beroende på hur samarbetet utvecklas. Finansieringen bedöms täcka Cassandras löpande omkostnader under innevarande år.

Förestående emissioner kommer att göras under styrelsebemyndigande från årsstämman 25 april 2016.

Cassandra Oil har i januari lämnat in en ansökan till den europeiska kemikaliemyndigheten om REACH-registrering av sin olja. En sådan registrering är nödvändig för att kunna handla med och transportera kemiska produkter.

Arbetet med projektering, förberedande av anläggning i Mälardalsområdet fortskrider enligt plan.

I Spanien arbetar myndigheterna med den IEA ansökan som Valoriza lämnade in i november förra året. Vi kan från Cassandras horisont se hur arbetet flyter framåt genom de frågor av varierande slag, som vi får att besvara.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017, kl 08.00 CET.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB