Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB flyttar fram positionerna i Spanien

2017-04-26

Efter en tids förhandlingar i Spanien har Cassandra ingått en överenskommelse om samarbete med ett spanskt bolag, som ägs av en välkänd industrifamilj.

Familjen är även grundare till en av Spaniens största företagsgrupper. Samarbetet möjliggör för den spanska partnern att förbättra återvinningen av olja från de egna anläggningarna. Dessutom skapar det förutsättningar för finansiering av pågående projekt i Spanien.

Överenskommelsen syftar till att tillsammans söka nå en årlig produktionsnivå om 100 000 ton olja i Spanien. Cassandras vd Anders Olsson ser detta som en viktig öppning:

-      Vi har haft det tufft under ett antal år och bland annat underskattat trögrörligheten i beslutsprocesserna, så även i Spanien. Vår nya samarbetspartner är väletablerad men har haft svårigheter med sina existerande pyrolys-anläggningar. Vi skall nu tillsammans arbeta vidare för att finna vägar att uppnå volymer av oljeproduktion som är tillräckligt stora för att vara av intresse för oljeraffinaderier.  Det är även positivt då det visar att branschen har respekt för vår teknologi.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2017, kl 13.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB