Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

2017-05-17

Cassandra Oil AB har givit ut 2 713 188 nya aktier till en kurs av 1,60 kronor per aktie.

De utgivna aktierna registrerades på bolagsverket 2017-05-16 och utgör en del i den pågående riktade emission, som pressmeddelades 2017-02-02.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2017, kl 13.00 CET. 

För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB