Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB:s oljeprodukter erhåller REACH-registrering. I samband med årsstämman släpps information som inte tidigare offentliggjorts

2017-05-23

I samband med årsstämma i Cassandra Oil visas den reaktor som bolaget skall installera i Danmark i början av juni och koncernens teknikansvarige Jan Jakobsson presenterar läget avseende den tekniska utvecklingen. 

Olja
Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA har nu godkänt en REACH-registrering av oljan. Det innebär att den inte bedöms som en restprodukt utan kan fritt konkurrera med andra oljor, ex. med den dieselolja som säljs som drivmedel. Cassandras bedömning är oljan kan nå ett premium-pris eftersom den är återvunnen och får anses vara mer samhällsnyttig. Bolaget har långt framskridna samarbetsförhandlingar med distributörer som tror att efterfrågan kommer att etableras i samband med kommande EU-direktiv.

Kolpulver
Marknaden för kolpulver är attraktiv med tydlig och tilltagande efterfrågan, främst från däcktillverkare som av hållbarhetsskäl vill använda återvunna produkter i största möjliga utsträckning. Cassandra bedömer att det inte behövs REACH-registrering för kolpulvret.

Processgas
Även gasen förefaller kunna kommersialiseras utan REACH-registrering. Det finns ett antal olika användningsområden för gasen, bolaget kommer undersöka möjligheten att driva reaktorerna med gasen vilket innebär att reaktorerna därmed blir helt självförsörjande och fristående.

Stål
Cassandra avser primärt att sälja stålet som skrot men kommer att utvärdera möjligheten att sälja den för däckscord till tillverkare som vill öka hållbarhetsnivån i de egna produkterna.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB