Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil: Omfattande fabriksbrand i Västerås

2017-05-29

Under söndagen drabbades Cassandras verkstadslokaler av en brand vilken förstört huvuddelen av bolagets Västeråsbaserade reaktor. Avsikten har tidigare varit att montera ned reaktorn och bygga upp den i Danmark. Cassandra behöver nu beställa nya delar för att genomföra det projektet. Bolagets kontor är intakt med avtal och dokumentation avseende teknologi och projekt. 

Branden startade utanför bolagets lokaler och har ingen koppling till CASO-reaktorn.

Det är viktigt att notera att Cassandra Oil är ett kunskapsföretag där värdet finns, dels i den unika teknologin som fungerar med hög kapacitet och driftsäkerhet, och dels i personalens kunskap och erfarenhet.

Bolagets VD Anders Olsson är skadad men styrelsens bedömning är att ledningsarbetet kan fortsätta som planerat.

Bolaget har verksamhets- och ansvarsförsäkringar och bedömer att de kommer att täcka skadorna.

Anders Olsson, Cassandra Oils VD och Fleming Jörgensen, VD i danska partnerbolaget har haft kontakt under gårdagen och är överens om att med gemensamma ansträngningar starta projektet i Danmark under hösten 2017 som planerat. 

  


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017, kl 08.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB