Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil: Förtydligande av pressmeddelande ifrån den 29 maj avseende konsekvenser av brandolyckan i Västerås

2017-05-30

Bolaget har ombetts förtydliga konsekvenserna av den förstörda reaktorn i Västerås. Det är viktigt att inledningsvis konstatera att CASO-reaktorn inte var avsedd för kommersiell oljeproduktion i Västeråslokalerna. Dessa är varken avsedda eller lämpliga för en sådan produktion. Vidare gäller Bolagets miljötillstånd endast för utveckling och testverksamhet av CASO processanläggningar. 

Den direkta effekten av händelsen kan innebära någon, dock inte allvarlig, fördröjning av Danmarksprojektet. Cassandra Oil har påbörjat arbetet med att söka efter ny temporär verkstadslokal för montering av CASO 005 för leverans till det danska projektet i stället för den skadade reaktorn. Till denna processanläggning kommer vissa delar att specialbeställas medan de flesta är standardkomponenter. Ambitionen är fortfarande att oljeproduktion i Danmark ska kunna påbörjas under hösten 2017.

Bolagets projekt med Valoriza i Spanien påverkas inte av söndagens olycka. Det projektet kommer sålunda att drivas vidare som tidigare.

Cassandra Oil arbetar vidare med förhoppningen att olyckan inte långsiktigt skadar verksamheten.

Bolaget har egendoms- och ansvarsförsäkringar i en omfattning som avser att täcka skadorna även vid en större olycka. Bolagets bedömning rörande likviditeten till följd av olyckan är oförändrad vilket kan komma att ändras eftersom flera projekt påverkas tidsmässigt. 


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017, kl 15.50 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB