Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD-brev i samband med investeringsmemorandum

2017-09-01

Att driva ett företag med en ny teknik som både fungerar och möter ett marknadsbehov borde vara enkelt. Men problemet ligger i att kommersialisera tekniken på ett sätt som skapar maximalt värde för aktieägarna och våra samarbetspartners. Förra hösten avbröt vi ett planerat samarbete med ett väletablerat svenskt företag eftersom det hade inneburit att vi skulle ha givit upp vår hemmamarknad för billigt. Våra aktieägare hade finansierat en utveckling som gynnade den ena parten ensidigt.

Det som stärker oss att envist arbeta vidare är att vi är det enda bolaget med en fungerande teknik, samtidigt som omvärldsproblemen med bildäcksberg och plast tilltar. Plastavfall är ett globalt problem som behöver hanteras av alla väldens länder. Beräkningar visar att om utvecklingen inte stoppas kommer det att finnas mer plast än fisk i haven 2050. Vi på Cassandra kan erbjuda en lösning för att hantera detta. När efterfrågan sätter fart kommer det att gynna alla som har stöttat oss.

För att expandera vänder vi oss nu mot entreprenörer. Vi har sedan i våras en överenskommelse med vår danska partner om att starta produktion i Danmark. Den färdiga reaktorn som förstördes i branden, skulle ha levererats i augusti för att tas i bruk under hösten. Även den delvis färdiga reaktor som förstördes av branden skulle ha levererats till vårt danska projekt under första kvartalet 2018. På grund av branden har vi gått miste om både försäljningsvinster och avsevärda drifts intäkter från det projektet. Vi samarbetar med vår partner för att snarast kunna få nya reaktorer på plats och med enbart intäkterna från det danska projektet når vi tillfredställande lönsamhet. Vi förutsätter att dessa tillfälliga förluster kommer att ersättas i sin helhet av vår försäkringspartner.  Med en mycket hög lönsamhet i det danska projektet är det viktigt att snarast möjligt finansiera byggandet av nya reaktorer. Vår partner är i slutförhandlingar för att förvärva en lokal i Fredriksverk för processanläggningarna, produktion kan således starta så snart vi kan bygga nya reaktorer.

Branden och fördröjning av försäkringsersättning har förskjutit start av produktion till avsevärd finansiell skada för vårt bolag. Bolaget jurister bedömer att även detta kommer täckas av våra försäkringar.

Nya reaktorer kommer att byggas med den erfarenhet vi samlat under åren av utveckling. Förnärvarande jobbar vår utvecklings avdelning intensivt med att färdigställa konstruktions och upphandlingsunderlag för dessa. Dessutom går de igenom produktionsprocessen med oljebolag som vi har informationsutbyte med. 

Jag vänder mig nu till dig som är aktieägare, kanske främst till dem som bibehållit övertygelsen om att Cassandra kommer kunna göra en viktig insats för det cirkulära samhället i framtiden. Vi står nu under står inför ett nytt spännande kapitel i vårt bolags utveckling. T.ex. den 24de augusti gick allmänhetens konsultationsperiod ut för de olika tillstånden i Spanien, utan invändningar.

Emissionen är helt garanterad vilket innebär att om du inte tecknar din andel kommer dina öronmärkta aktier att tillfalla en annan investerare. Jag tror vi står inför en positiv utveckling och jag vill att du ska vara med när det händer. Tänk noga igenom din investering men jag tror du kommer att uppskatta din ägarandel under kommande år. Vi på Cassandra är tacksamma för att du vill vara med på vår resa och vi kommer att göra allt vi kan för att förvalta det förtroende du som aktieägare ger oss.

För mer information, vänligen ta del av memorandumet via länken nedan. 

http://cassandraoil.com/sv/Investor-Relations/emissioner/

Anders Olsson, VD


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2017, kl 16.30 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB