Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil ger in stämningsansökan mot Länsförsäkringar

2017-09-14

Cassandra Oil AB:s  dotterbolag Cassandra Oil Technology AB ("Cassandra") har idag givit in en stämningsansökan till Västmanlands tingsrätt mot Länsförsäkringar Bergslagen med anledning av krav på försäkringsersättning hänförlig till fabriksbranden i bolagets lokaler den 28 maj 2017. 

Cassandra yrkar i stämningsansökan att tingsrätten skall fastställa att Cassandra har rätt till försäkringsersättning i enlighet med försäkringsvillkoren och att Länsförsäkringar vidare ska förpliktigas att utbetala 40 000 000 kr att avräknas mot den slutligt fastställda ersättningen som bedöms bli avsevärt högre. Cassandra yrkar ersättning för sina rättegångskostnader.  Cassandra förbehåller sig vidare rätten att kräva skadestånd för den skada man åsamkas på grund av Länsförsäkringars vägran att utbetala förskott.

Cassandra gör tillsammans med sina jurister bedömningen att man har goda grunder att vinna bifall för sin talan. Företrädare för Cassandra i tvisten är Advokatfirma DLA Piper i Stockholm.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2017, kl 08.00 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB