Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

2017-09-19

Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en till Recall Capital Nordic AB riktad emission av 3 720 130 aktier till en kurs av 0,80 kronor per aktie.  Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 2 976 104 kronor på bolaget.

Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23. 


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2017.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB