Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Företrädesemissionen övertecknad

2017-10-11

Cassandra Oil AB har just genomfört en företrädesemission och meddelar att emissionen blev övertecknad med cirka 17 procent. Således kommer antalet aktier efter registrering ha ökat med 39 221 813 aktier till 108 311 632 aktier. Aktiekapitalet ökar med 19 610 905,50 kronor till 54 155 816 kronor, och bolaget har tillförts 23.533.088 kronor innan emissionskostnader.

VD Anders Olsson kommenterar 

”Jag och alla medarbetare på Cassandra Oil är tacksamma över allt stöd vi hela tiden får från våra trogna aktieägare, speciellt under en svår tid för bolaget. Vi känner nu att vi med oförminskad kraft kan gå vidare och först etablera en reaktor i Danmark och därefter i Spanien.” 

Antal aktier och aktiekapital 

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Cassandra Oil AB uppgå till 108 311 632 aktier, med ett totalt aktiekapital om 54 155 816 kronor. Utestående teckningsoptioner uppgår till 4 142 858 st.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2017, kl 07.30 CET.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB