Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil: Cassandra genomför riktad emission på 6,7 mkr.

2017-10-24

Som en följd av den övertecknade företrädesemissionen och det tilltagande starka intresset för Cassandra Oil, har bolaget beslutat att emittera ytterligare 11 173 333 aktier till en kurs av 0,60 kr per aktie. Emissionen riktar sig till ett fåtal kapitalstarka och långsiktiga investerare inkluderande Gabrielsson invest, Gryningskust Holding och Trention AB. Emissionslikviden är 6 704 000 kr.

Likviden används för att snabbt kunna bygga Caso-anläggningar varav en leverans till Danmark står närmast på tur.

Cassandra Oil slutför just nu en säkerställd företrädesemission efter vilken det totala antalet aktier är 108.311.632 aktier. Den ovan nämnda riktade emission kommer att tillföra ytterligare 11 173 333 

aktier och därefter kommer det totala antalet aktier vara 119 486 965 aktier.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB