Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD brev inför informationsmöte i Västerås den 7 december 2017

2017-12-06

Den nya generationen CASO är färdigkonstruerad och klar för produktion.

Cassandras styrelse, ledning och medarbetare vill framföra ett stort tack för allt det stöd vi fått från våra aktieägare, leverantörer och andra samarbetspartner under en svår period och vi är stolta övar att ingen personal har lämnat företaget under denna period. Vi är övertygade om att Cassandra kommer kunna göra en betydelsefull insats för samhället där en cirkulär ekonomi blir allt viktigare. 

Som en följd av branden i slutet av maj har Cassandras finansiella ställning försämrats på grund av att vårt försäkringsbolag ännu ej betalt ersättning för egendomsskador, vilket även orsakar förseningar i den  kommersiella produktionen.

En helt leveransklar processanläggning och en delvis klar processanläggning förstördes totalt tillsammans med bl.a. komponenter och verkstadsutrustning. På försäkringsbolagets rekommendation var processanläggningarna  försäkrade till 74 256 000 kronor.

Cassandra är dessutom försäkrat för ekonomisk skada genom avbrott som orsakats av branden. Försäkringsskyddet omfattar även en ansvarsförsäkring.

Cassandra har stämt försäkringsbolaget och begärt att tingsrätten fastställer att Cassandra har rätt till försäkringsersättning, samt att försäkringsbolaget skall förpliktigas att betala 40 miljoner i avräkning på slutlig försäkringsersättning.

Cassandra och bolagets jurister gör fortsatt bedömningen att bolaget är berättigat till full försäkringsersättning.

Cassandra har ett samarbete med Reaktor ApS Danmark för att starta återvinning av däck.

Ursprungligen skulle Cassandra hyra ut processanläggningar till det gemensamma J.V bolaget.

På grund av branden kunde inte Cassandra leverera en färdig anläggning i augusti som planerat. Ytterligare kostsamma förseningar uppstod då försäkringsersättning dröjt och Cassandra därför inte kunnat bygga nya CASO maskiner.

Reaktor ApS erbjöd sig därför att finna lokala investerare som bidrar med kapital för att bygga två CASO processanläggningar. 

För Cassandra innebär detta samarbete att vi får igång en kommersiell referens anläggning samt får årliga betalningar som överstiger Cassandras nuvarande kostnadsnivå.

Under året har utvecklingsavdelningen bland annat arbetat med analyser och förädling av kolpulvret vi får fram i CASO processen. Genom Cassandras unika teknik får vi fram ett högvärdigt kolpulver av jämn kvalitet som potentiellt har ett avsevärt högre värde än vad vi tidigare beräknat. Utvecklingsavdelningen kommer att presentera skillnaden mellan CASO metoden och andra metoder.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB