Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Förslag till beslut; Cassandra Oil AB:s årsstämma den 26 april 2018

2018-04-19

Aktieägare som representerar dryga 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget lämnar genom huvudaktieägaren Anders Olsson följande förslag till beslut vid stämman som hålls den 26 april.

Punkt 11 Val av styrelse

Till styrelse föreslås årsstämman välja Finn Johnsson (ordförande), Anders Olsson och Björn Hedberg.

Punkt 12 Val av revisor

Till revisor föreslås årsstämman välja Johan Malmqvist, PriceWaterhouseCoopers AB

Punkt 13 Förslag till arvoden

Styrelsearvode föreslås utgå med 250.000 kr varav till styrelseordföranden 150.000 kr samt 100.000 kr vardera till respektive extern ledamot som ej är anställd i bolaget innebärande att totalt skall utgå 250.000 kr. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

För alla tre punkterna innebär detta förslag till omval respektive oförändrade villkor.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB