Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Therium finansierar Cassandras försäkringstvist

2019-01-07

Cassandra Oil Technology AB får finansiellt stöd till legala kostnader i försäkringstvisten med Länsförsäkringar

Efter snart 20 månaders utdragen kamp avseende Cassandras rätt till försäkringsersättning från Länsförsäkringar (LF), har Cassandra ingått ett avtal med Therium Nordic (www.therium.no), som är den nordiska delen av Therium Group, ett internationellt bolag som fokuserar på att investera i rättsprocesser de anser ha stor potential till framgång.

Cassandras krav på LF ökar dagligen genom räntor och överstiger i dagsläget 90mkr. Skador har uppstått inte enbart genom direkt skada på anläggningen utan också indirekt genom utebliven försäkringsersättning och därigenom påtvingade nyemissioner, dyra finansieringslösningar samt förlorade affärer.

Theriums stöd innebär att Cassandra kan fortsätta processen mot full ersättning inte bara genom tingsrätten, utan även genom högre instanser om så krävs. Rättegången i Västmanlands tingsrätt startar den 15 januari och kommer att drivas med hjälp av advokaterna Sverker Bonde och Christopher Stridh från advokatfirman Delphi. 

Om Cassandra vinner i rätten betalas en vinst/risk-kompensation ut till Therium. Förlorar Cassandra betalar Therium även motpartens legala kostnader och ingen återbetalningsskyldighet föreligger.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB