Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Dom meddelad

2019-03-29

Västmanlands läns tingsrätt har idag meddelat dom i tvisten mellan Cassandra Oil Technology AB och Länsförsäkringar Bergslagen. Utfallet blev att Tingsrätten inte bifaller Cassandras talan.

Cassandra lämnade i september 2017 in stämningsansökan på grund av utebliven försäkringsersättning efter den ödeläggande branden i Cassandras verkstadslokaler den 28 maj 2017. 
Cassandra Oil Technology AB ska ersätta Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt för rättegångskostnader med 4 711 938 kr varav 3 293 500 för ombudsarvode jämte ränta från denna dag till dess betalning sker.
Som tidigare meddelats har Bolaget finansieringsstöd för detta samt för kostnader för överklagande.
Advokaterna Sverker Bonde och Christopher Stridh från Delphi fortsätter att agera ombud för Cassandra och kommer att analysera domen inför ett överklagande till Svea Hovrätt.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB