Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB har avyttrat dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB

2019-04-23

Cassandra Oil AB (publ) har tagit första steget i en omstrukturering av koncernen.

Med syfte att kunna driva koncernen vidare och kunna finansiera verksamheten, har försäkringstvisten med Länsförsäkringar (”LF”) nu isolerats från koncernen. Cassandra Oil har överlåtit dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidare försäljning eller finansiering på ett sätt som avses optimera värdet för samtliga aktieägare. Som en del i den processen kommer de operativa tillgångarna och skulderna, samt patent och andra immateriella tillgångar, överlåtas till ett nytt bolag i koncernen, Cassandra Technology AB. 

Cassandra Oil upplever en stark och tilltagande efterfrågan på Bolagets återvunna produkter såsom olja och kolpulver. En av orsakerna bedöms vara att drivmedelsproducenter från 2020 måste inkludera 20% återvunnen olja i sina slutprodukter. Då raffinaderier endast köper registrerade produkter är Bolagets REACH-märkta olja extra intressant. Cassandra Oils teknologi, som kan omvandla avfall som bildäck, plast m.m. till olja, är en unik och patenterad snabb pyrolys-metod, vilken avfallshanterare och oljebranschen har insett är en av väldigt få både ekonomiskt gångbara och miljövänliga lösningar.

Avyttringen möjliggör för både nya och befintliga investerare och partners att satsa på Cassandra Oil i det spännande skede Bolaget befinner sig.

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB