Hem
Stäng X

Pressmeddelande

VD - brev med delvis ny information

2019-05-14

Cassandra Oil AB publicerar i dag årsredovisning för 2018. Styrelsen har efter genomförd impairment test av enbart det närmast förestående projektet, där förhandlingar pågår, valt att inte justera värderingen av dotterbolagsaktier. 

Impairment test av projektet ger ett nuvärde överstigande 807 millioner SEK baserat på en diskonteringsfaktor av 15%. Då detta överstiger de i moderbolagets balansräkning upptagna 427 millioner anser styrelsen att det är försvarbart att inte ändra dessa värden i redovisningen.

Revisorerna väljer i sin rapport att rekommendera lägre värden. Cassandra har full respekt för revisorernas ställningstagande men styrelsen gör en annan bedömning.

Grunder för styrelsen beräkningar kommer att redovisas på stämman.


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB