Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil förlänger teckningstiden i den pågående företrädesemissionen

2019-06-19

För att tillgodose önskemål från aktieägare har Cassandra Oils styrelse beslutat att förlänga tiden för teckning och betalning i den pågående företrädesemissionen av konvertibler till och med den 12 juli 2019. 

Styrelsens beslut om förlängning av tiden för teckning och betalning innebär att teckning av konvertibler med eller utan stöd av teckningsrätter kan ske under perioden från och med den 9 maj 2019 till och med den 12 juli 2019.

Den 26 april 2019 meddelades att Cassandra Oils styrelse beslutat att genomföra en företrädesemission av konvertibla skuldebrev varvid aktieägare som äger 600 aktier har rätt att med företräde teckna ett (1) konvertibelt skuldebrev om nominellt 100 kronor. Beslutet fattades med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018.

De konvertibla skuldebreven kan beskrivas som lån till Cassandra Oil, som löper över 24 månader med 12 procents årlig ränta. Skuldebreven kan konverteras till stamaktier till konverteringskursen 0,50 kronor per aktie, vilket innebär att ett skuldebrev om 100 kronor kan konverteras till 200 aktier. Emissionen omfattar högst 250 000 konvertibler och kan vid full teckning tillföra Cassandra Oil högst 25 MSEK före emissionskostnader.

Fullständig information om företrädesemissionen finns i det memorandum som hålls tillgängligt på Cassandra Oils hemsida (www.cassandraoil.com) och på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida (www.hagberganeborn.se).


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB